Zimní plavání

Zimní plavání je plavecká soutěž v otevřené vodě v období od 1.10. do 30.4. Otevřenou vodou se rozumí přírodní vodní prostředí (řeka, jezero, rybník, otevřený bazén apod.).

V zimním plavání rozlišujeme teplotu vody pojmenováním:

  • Ledová voda (sněhová) 4°C a níže
  • Studená voda 4,1 – 8°C
  • Chladná voda 8,1°C a více.

Soutěže v zimním plavání se pořádají zpravidla na tratích 100, 250, 500, 750 a 1000 metrů.

V zimním plavání probíhá, podobně jako u jiných sportů, seriál závodů – Český pohár i Mistrovství ČR. Rekordmanem co do počtu držených titulů Mistrů ČR v zimním plavání je právě náš oddíl Fides Brno.

Zimní plavání nebylo zahrnuto do jednotné klasifikace ČSTV. Plavci získávají tzv. výkonnostní stupně zimního plavání.

Výkonnostní stupně lze získat dokončením soutěže ve vodě do 4°C za zdolání dané trati na stojaté vodě.

Trať (v m)

výkonnostní stupeň
100III. (třetí)
250II. (druhý)
500I.(první)
750 a 1000M. (mistrovský)