Desatero otužilce

  1. Otužilec pravidelně konzultuje svůj zdravotní stav s lékařem a nejméně jednou za rok absolvuje komplexní prohlídku.
  2. otužuje se postupně a současně
  3. nepřeceňuje svoje síly
  4. dodržuje pravidelný bioritmus
  5. vyhýbá se alkoholu, cigaretám a drogám
  6. otužování kombinuje s jiným sportem
  7. působí osvětově na jiné, získává další adepty otužování
  8. pěstuje si pevnou vůli
  9. snaží se o duševní pohodu a vždy má dobrou náladu
  10. ví, že otužování je nejlepší prostředek jak se vyhnout chorobám

Čerpáno z „Otužovanie – základné pokyny“, MUDr. Jozef Makai, dostupné na http://www.ladovemedvede.sk/view.php?cisloclanku=2012120011