Úspěšnost na mistrovských akcích od vzniku po současnost