Setkání na Jihlavce

Již popatnácté se sešlo 16 plavců, členů oddílu zimního a dálkového plavání Fides Brno, na řece Jihlavce pod mostem mezi Moravskými a Novými Bránicemi k tradičnímu štědrovečernímu plavání.

Po poledni uvítal plavce a téměř pětistovku diváků na mostě i pod mostem Pavel Kouřil krátkým projevem, v němž vyložil smysl tohoto jubilejního setkání. V prvé řadě položil důraz na přátelství, které spojuje plavce s početnými diváky právě o Vánocích. Poděkoval za dar téměř 3000 korun, které vynesla loňská dobrovolná sbírka za občerstvení ve prospěch Oblastní Charity v Rajhradě. Letošní setkání posléze vzdalo hold osmadvacetiletému plavci Fidesu, Jakubu Haškovi, který zemřel nedávno. Vzpomínka na něj zůstala i v bránickém plavání. Jejím symbolem bylo uložení věnce květů na hladinu řeky, s kterou odplul k moři.

V projevu bylo poděkováno nejen hostujícím plavcům, početným divákům za účast, ale i organizátorům akce, zvláště Josefu Brázdovi a jeho synu Pavlovi, kteří se nezištně postarali o ozvučení. Slova díků patří místním vinařům Plačkovým a Rathouzským za podávání lahodných nápojů pro zahřátí.

S přáním radostných Vánoc a zdraví do nového roku odcházeli návštěvnici na cestu domů k sváteční večeři ve víře tradičního setkání na Jihlavce v příštím roce 2016.

Zapsal: Jan Kouřil

V rámci dobrovolného příspěvku bylo vybráno 5 262,- Kč, které budou směrovány na Oblastní charitu Rajhrad, která provozuje hospic.

Akci podpořili:

placek
Vinařství Rathouzský

[flickr_set id=“72157662600395142″ user_id= „rkozoroh“ lightbox=“none“ max_num_photse těšíme na příští rok.