Fides na Dnech Slavkova

Na této velké slávě se předávají ocenění nejlepším slavkovským sportovcům a taky klubům nebo oddílům, které reprezentují město v tuzemsku i zahraničí. V zastoupení náčelníka Petra, který hájil barvy oddílu v Plzni, jsme za Fides Brno převzali čestné uznání pro nejlepší sportovní kolektiv nad 18 let. Nastoupili jsme všichni Slavkováci, jako Hujeři, společně s mladými gymnastkami, florbalisty, zasloužilými trenéry a jinou čeládkou. Kromě slov obdivu a různých upomínkových předmětů obdrželi jsme od města pro Fides i permanentky na koupaliště. Ivan Marek si svůj okamžik slávy užil hned dvakrát, oceněn byl i divadelní spolek, jehož je aktivním členem.

Současně celý den probíhal miniveletrh zájmových organizací. Na něm měli jejich členové ukázat, co je náplní činnosti, předvést úspěchy, případně nalákat další zájemce. Šárka se svým Zdeňkem připravili hezkou prezentaci se stovkou fotografií z loňských závodů a zajímavý panel s podrobnostmi o zimním plavání a otužování. K dispozici byly i letáčky s návodem, jak s otužováním začít. Stylově jsme k nim nabízeli bonbony Sněhulky a Janiny buchty s ledovými tvarohovými vlnami. Informace a buchty zmizely, sněhulky zůstaly. Prý moc cukru a kalorií. Celá prezentace byla myšlena jako náborová a směřovaná na obyvatele Slavkova a okolí, naše známé a tetičky, proto nám odpusťte jen základní informace o celooddílových úspěších. My Fidesáci o nich víme. A jak říká Petr, Slavkováci si žijí svým životem. Ano, ale taky pro Fides!

Na koupališti jsme zatím byli připraveni k měření časů zájemcům. Podle předpokladů se ukázalo, že pro běžnou populaci je voda ještě studená, přišlo jich asi deset. I jim jsme osladili den sladkostmi, aby doplnili deficit způsobený výdejem ve vodě. Dostali i upomínkový list s délkou uplavané tratě a časem. Zbylé diplomy budeme rozdávat průběžně při dalším měření v srpnu a při vánočním plavání.

Podle mého názoru se naše vystoupení celkem vydařilo, neudělali jsme rodnému klubu ostudu. Otázka je, kdo ze zájemců splní, co slíbil. Ve Slavkově těžko seženeme hotové závodníky, ale maličká rybička se rýsuje. Na slavkovských závodech v říjnu opět slíbil účast mladý Josef Gonda, věkem dorostenec. Se zájmem si poslechl informaci o stovkové trati na obou mistrovstvích republiky. I když…. to už tady taky bylo. Nepředbíhejme.

Vlaďka