Setkání u Jihlavky

Pod tímto oznámením se už tradičně setkávají na Štědrý den u bránického mostu otužilci, členové brněnského FIDES,  oddílu dálkového a zimního plavání, se svými přáteli i diváky.

Tak i letos   popoledni vstoupilo do čtyřstupňové Jihlavky 13 plavců, aby pokořili štědrodenní tok řeky v délce 150 m. Na tři stovky diváků zdravilo plavce z břehu i z mostu. Těm působilo plavání zřejmě radost, protože někteří je pojali jako recesi dokonce se žebříkem, který byl nejen k dispozici při vstupu do  řeky,  ale pomáhal udržovat stabilitu i při chůzi nepříliš hlubokým korytem.

Občerstvení ve formě čaje a svařáku nabízené pořadateli FIDES a vinařstvím Jan Plaček bylo přijato vlídně s poděkováním. Bylo ovšem i povzbuzením dobré nálady.

Tato vodomilná akce se stala nejen tradicí, a to budiž kvitováno, ale především příležitostí k setkání přátel, kteří se nepotkají třeba celý rok.

Někteří diváci cítili povinnost splatit nabízené občerstvení vhodnou mincí. Takto vybraných 2650,- Kč bude rozděleno z poloviny místní mateřské škole a druhá půlka do základní školy.

Pavel Kouřil