Sbírka pro naši Ingrigu na La Manche

Ahojte,

jmenuji se Ingrida Nechalová, mám 35 roků a už dva roky se připravuji na přeplavbu slavného kanálu La Manche, kde se pokusím zaplavat slovenský rekord.

Od druhé třídy ZŠ plavu pravidelně. Po desetileté přestávce jsem se opět vrátila k tomuto sportu, zimnímu a dálkovému plavání a odtud hned přes oceán.

Dosud se mi podařilo zaplavat tyto tratě:

1. 11/2018 – 35km v 25m bazénu v Topolčanech, slovenský rekord za 11:24,55. Kanál má 33,8km vzdušnou čarou

2. 12/2019 – 50km a 250m v 25m bazénu v Topolčanech, slovenský rekord za 24:00,00 hodin

3. 01/2020 – 1000m v 50m bazénu ve Spišské Nové Vsi, čas 17:16,00. Voda měla 1,7°C a venkovní teplota byla -2°C 

Druhý úspěch se za rok chystám zopakovat za účasti komise z Guinessovy knihy rekordů. Doposud žádná žena v 25m bazénu neuplavala za 24 hodin takovou vzdálenost.

Moje plavání tedy přeplavbou kanálu nekončí.

Rozhodla jsem se pokoření kanálu věnovat nejen sobě, rodině, známým a přátelům, ale i stromům. Ingrida La Manche plave pro/za stromy, les, prales, nejlépe bezzásahový. Abychom si my, lidé, uvědomili jejich důležitost pro naši planetu a všechny žijící tvory.

Tato plavba ale něco stojí. Proto se na Vás obracím s prosbou podpořit mě, můj sen a zároveň mou myšlenku.

Kdokoli s dobrým úmyslem, například pro přírodu, sport nebo cokoliv jiného, se může přidat a zviditelnit sebe a zároveň i ILM pro/za stromy.

A jestli má někdo přání spojené se mnou nebo s mým plaváním, vyslovte prosím: „Zázraky se dějí :))“

Ze srdce Vám všem předem děkuji za podporu a přízeň.

Bankovní účet: 2201790554/2010

ILMaS


ILMaS

Ahojte volám sa Ingrida Nechalová, mám 35 rokov a už dva roky sa pripravujem na preplávanie slávneho kanálu La Manche, kde sa pokúsim zaplávať Slovenský rekord. Od druhej triedy na ZŠ pravidelne plávam. Po desať ročnej prestávke, ma to opat vrátilo k tomuto športu, zimnému a dialkovému zároveň a odtial hned cez oceán :).

Podarilo sa mi zaplávať tieto trate:

1. 11/2018 – 35 km v 25 m bazéne v Topoľčanoch, Slovenský rekord za 11:24,55  kde kanál ma 33,8 km vzdušnou čiarou

2. 12/2019 – 50 km a 250 m v 25 m bazéne v Topoľčanoch, Slovenský rekord za 24:00,00 hodín

3. 01/2020 – 1000 m v 50 m bazéne v Spišská Nová Ves čas 17,16 minút kde voda mala 1,7 C a vonku -2 C

Druhý úspech, sa o rok chystám zopakovať za účasti pánov z Guinnessovej knihy rekordov. Doposial žiadna žena v 25m bazéne

nezaplávala 24 hodín a takú vzdialenosť. Moje plávanie kanálom teda nekončí.

Rozhodla som pokorenie kanálu venovať nie len mne, rodine, známym a priateľom, ale aj stromom. Ingrida La Manche pláva

pre/za stromy, les, prales, najlepšie bezzásahový. Aby sme si my ľudia uvedomili ich dôležitosť pre našu planétu a všetky žijúce tvory.

Táto plavba však niečo stojí. Prihováram sa preto k Vám s prozbou podporiť mňa, môj sen a zároveň moju myšlienku.

Kto koľvek z dobrým úmyslom napríklad pre prírodu, šport alebo čokoľvek iné sa môže pridať a zviditelniť seba a zároveň aj ILM pre/za stromy.

Zo srdca Vám všetkým vopred ďakujem za podporu a priazeň.

Bankovný účet: SK23 8330 0000 0022 0179 0554

ILMaS


Hello,

My name is Ingrida Nechalova, I am 35 years old and for two years now I have already been preparing for a solo swim across the famous English Channel, where I will try and swim a Slovak record.

Since the second class in an elementary school I have been swimming on a regular base. After a ten years break I have come back to this sport again, namely to winter and long distance swimming, and from there straight across the ocean.

I have succeeded in swimming distances as follows:

  1. 11/2018 – 35 km in a 25m pool in Topoľčany, a Slovak record, in 11:24,55 hrs. The Channel has 33, 8 km in a straight line.
  2. 12/2019 – 50 km and 25 m in a 25m pool in Topoľčany, a Slovak record in 24:00,00 hrs.
  3. 01/2020 – 1000 m in a 50m pool in Spišská Nová Ves, time 17:16,00. The water temperature was 1, 7°C and the outside air temperature was -2°C.

I am going to repeat my second success in a year’s time in the presence of a committee from Guiness World Records. So far, no woman has completed such a distance in 25 m pool in 24 hours. So, the Channel swim does not mean the end of my swimming.

I have decided to devote my English Channel crossing not only to myself, my family, friends and acquaintances, but also to trees. Ingrida La Manche swims for trees, woods, forest, preferably non-intervention one.  So that we, humans, realized their importance for our planet and all living creatures.

However, this swimming costs something. That is why I turn to you with a request to support me, my dream and my idea at the same time.

Anybody with a good intention, for example for nature, sport or anything else, can join in and make visible themselves and at the same time also ILM for trees.

And if anybody has a wish connected to me or my swimming, pronounce please:  “Miracles happen“. :))

From all my heart I thank you in advance for your support and favour.

Bank account (IBAN): CZ1220100000002201790554

ILMaS