Novoroční koupání ve Svratce po loňské odmlce

1. leden – Nový rok

je v Brně již desítky let spojen se společnou koupelí zimních plavců a otužilců především z Brna, ale i kamarádů z jiným míst.

Novoroční křest otužilců

v řece Svratce v Bystrci pod restaurací Hvězda
začíná ve 14:30 hodin (v roce 2022 již 51.ročník)

Přejeme Vám hodně zdaru do Nového roku, hlavně zdraví, štěstí, radost a pohodu. Věříme, že si rádi zaplavete první den v Novém roce. Těšíme se na setkání s Vámi, na Vaši plaveckou či diváckou účast.

Všechny Vás zdravíme

Zimní vodě zdar !    Michal Moravec
za pořádající oddíl zimního a dálkového
plavání  FIDES Brno