Poděkování oblastní charity Rajhrad

Dobrý den,
ve vaší obci se setkává skupinka místních otužilců, kteří posilují svá srdce nejen tímto koníčkem, ale i konáním dobra. Prosím proto o otištění děkovného listu.

Srdečné děkujeme z Rajhradu

Rádi bychom tímto způsobem poděkovali panu Kouřilovi, plavcům z Fidesu i všem odvážným otužilcům, kteří se podíleli na štědrovečerní benefiční akci. Uvědomujeme si, že nepřímým darem je také nezištně podávané svařené víno, které zajišťují místní vinaři.

Těší nás, že jim nejsou lhostejné osudy lidí, kteří potřebují pomoc, a rozhodli se příspěvek z této akce věnovat Oblastní charitě Rajhrad. V rámci našich služeb pečujeme o nevyléčitelně nemocné v hospici i mobilním hospici, o seniory s demencí, o mládež, jezdíme přímo domů k lidem, kteří již nejsou soběstační a poskytujeme jim ošetřovatelskou nebo pečovatelskou službu. Poskytujeme oporu tam, kde je třeba – a to přímo tady, v okolních obcích.

Jsme nesmírně rádi, že můžeme vykonávat tuto smysluplnou činnost, která pomáhá lidem v nouzi. Je však na místě poděkovat i všem těm, díky kterým můžeme podávat pomocné ruce. Bez darů by prostě naše služby nemohly být poskytovány v tak vysoké kvalitě, na které nám tolik záleží a kterou chceme pro naše klienty neustále udržovat. Proto všem otužilcům a přispěvatelům patří obrovské DĚKUJEME.

                                                        Oblastní charita Rajhrad

 

Předem děkuji a do redakce přeji mnoho hezkých zážitků v novém roku.

 

Mgr. Veronika Slezáková
PR pracovník
Diecézní charita Brno
Oblastní charita Rajhrad
Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad

web: www.rajhrad.charita.cz

 

Tříkrálová sbírka 1.-14. ledna 2018, DMS KOLEDA 30 na č. 87 777
cena sms je 30,- Kč, z toho 29 Kč získá Charita ČR, více na www.darcovskasms.cz

 

Tříkrálový koncert, 7. ledna 2018, 18.00, ČT1
Hana Zagorová & Boom Band, Mirka MIškechová, Kryštof, Jelen, Kantiléna

DĚKUJEME VÁM!