Na Špince přes Špinku

Téměř po osmi měsících, bez zimní sezóny, se konečně všechno uvolňuje a po pár opravdových tréninkových setkáních se vydáváme 5.6.2021 na první závody letní sezóny.

Zábrodí u Červeného Kostelce, rybník Špinka. V pondělí katastrofické zprávy-voda 14,5°C. Přihlášených na závody tím pádem není nic moc. Svatý Petr se ale pochlapil a od úterý se počasí jen lepšilo a teplota vody vystoupala na krásných 21°C.

Na cestu jsme se vydali třemi auty. Dvě z Brna a jedno z Blanska. Michal Moravec jako vrchní rozhodčí, Lenka Nowaková jako odborný poradce, možná rozhodčí anebo příchozí závodník na 1 km.

Michala Slaninu-15 km jsme moc neviděli, protože když jsme přijeli na Špinku už hodinu brázdil vody Špinky a když jsme všichni doplavali měl ještě před sebou 4 km. Gratulujeme!

Trošku jsme si asi tu cestu na první závody užívali, tak nám na start na 3 km zbývalo 15 minut na popis, převléct a rovnou do vody. Trojku plavali Helena Marková, Jarmila Mašová,      Martin Hanáček a Ivan Marek.

Na trať 5 km nastoupili a s přehledem odplavali Ivona Láničková, Václavka Benešová a Petr Mihola i s prožitým dobrodružstvím během závodu. V polovině trati se začalo zatahovat a blížila se bouřka, pořadatelé byli ve střehu, přišla menší průtrž mračen. Naštěstí byla za pár minut bouřka pryč a všichni plavci mohli v klidu doplavat své tratě, ti poslední už zase za sluníčka.

Na závěr: opravdu příjemná voda, krásný závod výborně zvládnutý pořadatelsky, zázemí s občerstvením a jako bonus živá hudba. Děkujeme pořadatelům.

Při vyhlašování přece jen padlo jméno Fides, Lenka Nowaková se přihlásila na kilometr pro příchozí a byla první žena v cíli.

Osm plavců Fides získalo první body na rozjezd letní sezóny a kamarádi, zkuste to příště ve větším počtu, třeba už na Seči!

                                                                                                                      Ivan a Jarmila

Sportovní medicína v době koronavirové

Otužilci spolupracovali s tělovýchovným lékařstvím Fakultní nemocnice U Svaté Anny již na počátku 70. let. Zakladatel zimního plavání v Brně Antoním Noll byl zaměstnancem nemocnice a tak prý byla tehdy dohoda velmi jednoduchá. Po necelých deseti letech už jsem se také stal účastníkem procesu sportovních prohlídek jako člen tehdejšího oddílu Lokomotiva Brno. Mohl jsem zůstat v péči kliniky i po přestupu do Univerzity. Na konci století jsem pak začal domlouvat prohlídky pro členy nově vzniklého oddílu Fides Brno. V té době mě již s panem primářem MUDr. Pavlem Homolkou pojilo pevné přátelství. Dodal mně sebevědomí osobní účastí na plavbě Rapperswill – Curych v roce 2005. O rok později jsme pak společně napsali nejvýznamnější kapitolu mojí plavecké kariéry. 

Za dvacet let je těch našich vyšetřených sportovců téměř stovka. Našemu Pavlovi přejeme kromě splnění další olympijské mise také pokračování jeho elánu a chuti do jeho extrémního pracovního nasazení. Nedovedu si to bez něj v té nemocnici totiž vůbec představit.     

K vašemu přečtení doporučujeme výborný rozhovor, který najdete zde: https://www.tribune.cz/clanek/46440

Pozvánka na zasedání členské schůze Fides Brno, z.s.

 v sobotu 10. října 2020 v polední pauze, ve 12:30 hod.

na Letním koupališti ve Slavkově u Brna

Prezence: 10:00 – 12:00 hod.

Program:

  1. Schválení programu členské schůze
  2. Zpráva o činnosti klubu za uplynulé období od poslední členské schůze 2016
  3. Zpráva o hospodaření klubu za uplynulé období od poslední členské schůze 2016
    (po jednotlivých letech, hlavní příjmy, hlavní výdaje)
  4. Volba předsedy, místopředsedy a 3 členů výkonného výboru
  5. Projednání návrhů změn ve stanovách z.s. dle zaslaných podnětů členů
  6. Diskuse

Náměty k projednání zasílejte do 8.10.2020 v kopiích na e-mailovou adresu info@otuzilci-brno.cz.

Srdečně zdraví a na Vaši účast se těší

Ing. Petr Mihola, předseda Fides Brno, z.s.

Brno, 30. září 2020

Začínáme …..

První říjnová neděle je zimními plavci netrpělivě očekávaná. Každoročně totiž zahajujeme sezonu v atraktivním prostředí Moravského krasu plavbou v ponorné říčce Punkvě. Letošní ročník jsme prožili netradičně. Doba koronavirová a roušková se podepsala už na zrušení závěru loňských závodů. Po letním uvolnění pokračují omezení dál, i v zimním plavání.

Dezinfekce, měření teploty, roušky, rozestupy, snížený počet plavců, opatrnější vzájemné přivítání – to byly zvláštnosti zahájení sezony 2020-2021 na Punkvě. A taky opožděné vyhlášení výsledků minulého zkráceného ročníku. Všichni ocenění  dostali k medailím, pohárům a diplomům jako dárek přednostní zařazení do asi padesátičlenné skupiny plavců. Ze dna propasti Macocha nás loďky odvezly na místo startu a pak už jsme si jen užívali plavání osvětlenými prostory mezi krápníky různých tvarů, velikostí a barev. Neskutečný zážitek, nezapomenutelný.

Loučili jsme se s obavami, jak dopadne ročník letošní. Snad se aspoň příští týden ve Slavkově setkáme.

V. Fialová