Sportovní medicína v době koronavirové

Otužilci spolupracovali s tělovýchovným lékařstvím Fakultní nemocnice U Svaté Anny již na počátku 70. let. Zakladatel zimního plavání v Brně Antoním Noll byl zaměstnancem nemocnice a tak prý byla tehdy dohoda velmi jednoduchá. Po necelých deseti letech už jsem se také stal účastníkem procesu sportovních prohlídek jako člen tehdejšího oddílu Lokomotiva Brno. Mohl jsem zůstat v péči kliniky i po přestupu do Univerzity. Na konci století jsem pak začal domlouvat prohlídky pro členy nově vzniklého oddílu Fides Brno. V té době mě již s panem primářem MUDr. Pavlem Homolkou pojilo pevné přátelství. Dodal mně sebevědomí osobní účastí na plavbě Rapperswill – Curych v roce 2005. O rok později jsme pak společně napsali nejvýznamnější kapitolu mojí plavecké kariéry. 

Za dvacet let je těch našich vyšetřených sportovců téměř stovka. Našemu Pavlovi přejeme kromě splnění další olympijské mise také pokračování jeho elánu a chuti do jeho extrémního pracovního nasazení. Nedovedu si to bez něj v té nemocnici totiž vůbec představit.     

K vašemu přečtení doporučujeme výborný rozhovor, který najdete zde: https://www.tribune.cz/clanek/46440