Expedice Caledonia

Pokud nevíte, co znamená slovo Caledonia, pak vězte, že je to latinské slovo, kterým Římané označovali severní oblast britských ostrovů – nynější Skotsko.
Severní část Skotska označovaná jako Highlands (vysočina) je drsný, ale nádherný kraj tvořený spoustou kopečků, kopců, pahorků a hor, mezi kterými je neuvěřitelné množství jezer a vodních toků. V tomto krásném divokém a tajemném kraji bychom rádi realizovali jedinečný plavecký, otužilecký a vytrvalostní podnik.

Při pohledu na mapu je patrné, že většina jezer má protáhlý tvar a jsou orientována jedním směrem od jihovýchodu k severozápadu.
Tři z těchto jezer – Loch Lochy, Loch Oich a Loch Ness Skotové v minulosti propojili uměle vytvořeným průplavem, který je protažen až do přilehlých moří. Vznikla tak trasa, která umožňuje lodím menšího výtlaku proplouvat z Atlantického oceánu do Severního moře napříč Skotskem. Tato trasa se jmenuje Caledonian Canal.

Délka kanálu je cca 100km, z toho jsou 2/3 tvořeny jezery, 1/3 je vytvořena uměle. Teplotu vody v jezerech předpokládáme 13-15 stupňů Celsia .

mapa_skotska

Cílem expedice Caledonia je proplavat z Atlantiku do Severního moře napříč celým Skotskem přes Caledonian Canal.

S ohledem na délku trasy a teplotu vody volíme štafetový způsob plavby.

Podle dostupných informací budeme první, kdo to uskutečnil.

Termín expedice byl z různých důvodů stanoven na týden od 20. do 28. září 2008.

Caledonian Canal měří na délku 60 mil, tedy 96 km a na své trase překonává značný výškový rozdíl. Kvůli splavnosti je zde vybudováno 29 zdymadel.
Jihovýchodní konec kanálu, který předpokládáme jako výchozí místo plavby je v městečku Fort William. Přesněji vjezd do kanálu je v osadě Corpach sousedící s Fort William na severu.
Od Corpach Sea Lock vede kanál do jezera Loch Lochy, dále do menšího jezera Loch Oich a potom do největšího jezera na trase – proslulého Loch Ness. Na severovýchodním konci Loch Ness pokračuje průplav přes městečko Invernes, kde je ukončen v Severním moři.

Další podrobnosti o expedici Caledonia zveřejníme na našich stránkách.

Mirek Tichý