Mistrovství ČR v zimním plavání – v Brně na novém místě

Dne 12.2.2022 pořádal sportovní klub FIDES Brno již 28. MISTROVSTVÍ ČR V ZIMNÍM PLAVÁNÍ a zároveň 51. Brněnský kilometr otužilců – MEMORIÁL ANTONÍNA NOLLA.

MČR se konalo v Brně na Svratce poprvé na novém místě za Jundrovským mostem, na pravém břehu řeky Svratky.

Toto místo má hned několik kladných charakteristických rysů:

  • dobrá dopravní dostupnost – dostatečné parkovací kapacity
  • dostatečně velká kvalitní restaurace se sálem v bezprostřední blízkosti
  • skvělá viditelnost na závodní trať z několika stran
  • široké vodní koryto s dostatečnou hloubkou
  • pohodlný přístup do vody z velkého bezpečného mola
  • všeobecná podpora ze strany UMČ Brno – Jundrov

Na místě jsme se sešli v 9:30 a rozdělili se do již předem naplánovaných týmů operujících jednak u vody, ale také v zázemí restaurace. Úkolů nás čekalo mnoho, ale díky úžasné souhře členů i nečlenů oddílu se vše odehrávalo v nevídaném tempu.

Venkovní tým očistil molo, odřezal větve ohrožující plavce ve vodě, připravil žebříky, pomohl s instalací časomíry, ozvučil aparaturu, postavil dva velké stany jako zázemí pro plavce a s pomoci hasičů HZS a jejich člunu postavil trať.

Vnitřní tým připravil výpočetní techniku, zázemí pro prezenci, vyčlenil prostor pro vydávání čipů a popis plavců, nachystal ceny pro vítěze, připravil diplomy, zprovoznil vnitřní aparaturu na ozvučení sálu a doladil drobnosti ohledně občerstvení a stravování.

Ve 12:30 nás plavce v sále restaurace ředitel soutěže Michal Moravec a vrchní rozhodčí Petr Bukal seznámili se základními technickými informacemi soutěže. Ve 12:45 jsme se přesunuli všichni společně ven do prostoru startu ke slavnostnímu zahájení, kde nás přivítali ředitel závodu i předseda oddílu Petr Mihola. Pár vlídných slov také pronesl náš čestný host, kterým byla starostka městské části Jundrov, paní Ivana Fajnorvá, která je také otužilkyně tělem i duší a zimnímu plavání fandí! Zazpívali jsme si Českou hymnu a mohlo se startovat.

Na závod přijelo úctyhodných 166 plavců. Pro plavce jsme připravili dva okruhy podél pravého břehu. Základní okruh 250 a kratší 100 metrů. Díky spolupráci s Povodím Moravy byl pro dobu závodu zastaven odtok z přehrady a voda byla téměř nehybná. Mezi 13:00 – 15:00, dle časového harmonogramu, odstartovali závodníci na tratích o dálkách: 100m, 750m, 500m a 250m. Po celou dobu závodu nás v dobré náladě podporovalo i sluníčko.

Vyhlášení proběhlo v příjemné atmosféře v prostorách restaurace. Na stupních vítězů se objevilo mnoho zvučných jmen a já bych zmínil za všechny jedno. Nejstarší mužskou kategorii nad 80 let vyhrál Jundrovský starousedlík, nestor našeho klubu FIDES Brno, pan Bedřich Hanuš.

Závěrem bych rád poděkoval všem členům i nečlenům oddílu, kteří se na přípravě závodu podíleli. Díky patří také majiteli a personálu Restaurantu Na Piavě, lékařce závodu a zdravotníkům, hasičům, vedoucímu Kníničsaké elektrárny, dispečinku Povodí Moravy, Městské Policii a UMČ Brno – Jundrov. A hlavně, děkujeme všem závodníkům, kteří nás poctili svojí plaveckou účastí. Bez nich by nemělo smysl akci konat.

Pevně věřím, že si to všichni pořádně užili. Bude-li v nás mít plavecký svaz důvěru, budeme se těšit na stejném místě i za rok!
ZIMNÍ VODĚ ZDAR!
                                                                                                              Za FIDES Brno Pavel Šimek